Deratizacija

Deratizacija  je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca (kućni miš i štakor)  na biološki minimum u cilju zaštite zdravlja pučanstva, te smanjivanje gospodarskih šteta.

rodent-control

Tipovi deratizacije koje primjenjujemo:

1. neotrovna deratizacija – ljepljive ploče u kombinaciji s tunelima (klopke)

2. Postavljanje otrovnih mamaka  (deratizacijske kutije)

U svijetu deratizacije primjenjujemo kao pomoćna sredstva najnovije inox kutije i kutije imitacije kamena s ključevima pri kemijskoj deratizaciji.

deratizacija

Kod mehaničke deratizacije koristimo ljepila u dubokim bazenima.

U slučaju pojave neugodnih mirisa obavljamo uslugu deodorizacije sa sredstvima koja sadrže enzime koji ubrzavaju razgradnju i sprečavaju razvoj bakterija.

Tijekom izvođenja deratizacije (sukladno pravilniku) izrađujemo detaljan nacrt objekta s ucrtanim mjestima položenih mamaka ili specijalnih ljepila te vršimo redovitu kontrolu i nadopunu meka po potrebi.

 

ICC 3D riješava Vaše probleme sa miševima i štakorima u trenu.